Wyjazdy integracyjne, animacja


Twoje własne "The Times"

Wiele prawdy tkwi w stwierdzeniu Konfucjusza: ,, Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem". Kierując się nim stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie, które zagwarantuje Państwu, że treści przekazane na firmowej konferencji zostaną doskonale przyswojone przez pracowników, co będzie podstawą do wykorzystania ich w codziennej pracy. Zadaniem uczestników w tym przypadku będzie stworzenie pierwszej strony gazety, która ma informować czytelników o treściach przekazanych podczas konferencji i głównych celach Państwa firmy. Nie trzeba pisać długich artykułów, celem młodych wilków dziennikarstwa będzie dotarcie do ,,sedna sprawy" i skupienie się na najważniejszych, przyciągających uwagę informacjach. jednocześnie nie można  skupić się na jednych aspektach i zapomnieć o innych. W końcu pierwsza strona pisma powinna zachęcać do jego zakupu. Zadaniem uczestników wyposażonych w sprzęt elektroniczny nie będzie jednak tylko zredagowanie tekstu, ale również zaprojektowanie układu graficznego, wzbogacenie go o ciekawe elementy ( np. reklamy Państwa produktów, związane z tematem łamigłówki). Pracownicy podzieleni na redakcyjne zespoły będą musieli połączyć siły by sprostać takiemu wyzwaniu, zwłaszcza działając pod presją czasu.

 

PAT POLISH ADVENTURE TEAM
eventy - wyjazdy integracyjne - wyjazdy motywacyjne
ul. Żeglugi Wiślanej 16 lok 33, 03-043 Warszawa